Start
Witamy w Górze Świętej Anny Utwórz PDF Drukuj

Zapraszamy do odwiedzenia Góry św. Anny,
gdzie walory przyrodnicze i kulturowe splatają się w jedno,
tworząc krajobraz urzekająco piękny i niepowtarzalny.

Miejsca godne zwiedzenia:

 • Bazylika św. Anny. Kościół na szczycie góry wybudowano w 1480 roku. Z tego samego okre­su pochodzi cudowna figura św. Anny Samotrze­ciej, umieszczona nad ołtarzem głównym. Sank­tuarium jest odwiedzane corocznie przez ok. 300 tys. osób.

 • Grota Lurdzka. Miejsce sprawowania większych ceremonii religijnych. Powstała w latach 1912-14. • Zespół kaplic kalwaryjskich. Wybudowany w 1709 roku, liczy obecnie 35 kaplic i 2 kościoły. Co­rocznie odbywają się przy nich obchody kalwaryj­skie, gromadzące dziesiątki tysięcy pielgrzymów.

 • Ołtarz papieski. Upamiętnia spotkanie z Janem Pawłem II milionowego tłumu pątników w dniu 21 czerwca 1983. • Muzeum misyjne. Mieści się przy klasztorze franciszkanów, gromadzi eksponaty z krajów misyjnych.

 • Park krajobrazowy. Rejon Góry św. Anny jest wyjątkowo urozmaicony pod względem ukształtowania terenu, bogactwa świata roślin i zwierząt. Na jego terenie wydzielono sześć rezerwatów przyrody, których zwiedzanie ułatwiają wyznaczone ścieżki dydaktyczne i trasy rowerowe.
 • Rezerwat geologiczny. Prowadząca przez jego teren ścieżka dydaktyczna pozwala zapoznać się z ciekawymi formami geologicznymi. Są tam słupy bazaltowe, stożek tufu wulkanicznego, soczewa jaspisu. Plansze wyjaśniają historię wulkanu, jaki utworzył Górę św. Anny.
 • Amfiteatr skalny. Amfiteatr może pomieścić 30 tys. widzów. Nad nim wznosi się pomnik upamiętniający walki powstań śląskich.

 • Muzeum Czynu Powstańczego utrwala pamięć o powstaniach śląskich. Organizowane są  w nim sesje i sympozja naukowe, rajdy turystyczne, zloty harcerskie oraz lekcje i warsztaty muzealne. Ofertę muzeum wzbogacają wystawy czasowe i historyczno przyrodnicze.